Firma DoWyra jest zobligowana dostarczyć swoim klientom zakupione produkty bez wad fizycznych i prawnych. Jeżeli mimo to stwierdzono,że produkt jest wadliwy masz prawo do reklamacji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale IX naszego Regulaminu.
Masz także prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych produktów. Więcej informacji na ten temat w rozdziale VIII naszego Regulaminu.
Wszelkie wątpliwości i uwagi prosimy zgłaszać na nasz adres e-mail: biuro@dowyra.com