Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy DoWyra działający pod adresem www.dowyra.com, jest własnością wspólników spółki:
DoWyra Spółka Cywilna Dominika Frymarkiewicz-Calabuig, Sylwia Czech
ul. Na Morgi 10 32-061 Rybna
NIP 9442262173 REGON 381886356
Przed rozpoczęciem zakupów w sklepie internetowym www.dowyra.com prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.
Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
Za pośrednictwem sklepu internetowego, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową. Kupujący może dokonać zakupu produktów oferowanych do sprzedaży na stronach Sklepu.
Ceny produktów wskazane na stronie internetowej sklepu są cenami brutto.

II. DEFINICJE

Sprzedawca – DoWyra Spółka Cywilna Dominika Frymarkiewicz-Calabuig, Sylwia Czech, ul.Na Morgi 10, 32-061 Rybna, NIP 9442262173
Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z oferty Sklepu,
Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://www.dowyra.com/regulamin
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.dowyra.com
PayPal – system płatności on-line obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349),
Dowód zakupu – paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

Aby korzystać ze sklepu internetowego należy posiadać:
a) urządzenie z dostępem do Internetu,
b) aktywny adres e-mail.
W Sklepie stosowany jest mechanizm plików cookies. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
W celu złożenia zamówienia, Kupujący powinien:
a) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”
b) wybrać rozmiar oraz ilość produktów
c) podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury
d) wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
e) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia;
f) kliknąć „Zamawiam”
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Sklepu danych osobowych udostępnionych podczas składania zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić realizację zamówienia.
DoWyra przetwarza dane osobowe zgodnie z zakresem udzielonych przez klientów zgód i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000)
Wszystkie dane osobowe podane przez Kupującego w trakcie składania zamówienia muszą być prawdziwe. W przypadku podania nieprawidłowych danych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji.
Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie.

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Czas realizacji zamówienia wskazany jest podczas dokonywania zakupu.
Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności
W sytuacji, gdy na jedno zamówienie składają się towary o różnym terminie realizacji, pod uwagę należy brać najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
W przypadku wyboru metody płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 2 dni od chwili zawarcia umowy.
Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia.

VI. FORMY PŁATNOŚCI

1. W naszym sklepie możesz dokonać płatności w poniższy sposób:
a) przelew tradycyjny
b) szybkie płatności online Blue Media
c) szybkie płatności PayPal
2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
3. Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
– Visa
– Visa Electron
– MasterCard
– MasterCard Electronic
– Maestro
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
Do każdego Zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

VII. DOSTAWA

Koszt dostawy jest podany przy składaniu zamówienia.
Koszt dostawy ponosi Kupujący.
Produkty zamawiane w Sklepie dostarczane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
Dostawa zamówienia odbywa się za pośrednictwem profesjonalnych firm kurierskim, w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
Zamówienie dostarczone zostanie pod adres wskazany przez Kupującego.
Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić towar i w przypadku jakiejkolwiek szkody spisac protokół.
Kupujący zobowiązany jest do odebrania wysłanego zamówienia.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych produktów.
Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w formie oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
Konsument musi zwrócić produkt Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi wszelkie koszty zwrotu produktów.
W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

IX. REKLAMACJE

Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu towar bez wad.
Sprzedawca jest odpowiedzialny za wszystkie wady fizyczne i prawne produktów.
Wszystkie informacje dotyczące odpowiedzialności za wady regulują postanowienia Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany produktu albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
Sprzedawca powinien zostać poinformowany przez Kupującego o wadzie oraz o roszczeniach związanych ze stwierdzoną wadą.
Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą tradycyjną pod adresem ul. Na Morgi 10 32-061 Rybna ,jak również pocztą elektroniczną (biuro@dowyra.com).
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania jej.

X. PRZEDSPRZEDAŻ

Przedsprzedaż uruchamiana jest dla produktów cechujących się dużą popularnością lub produktów, które nie są jeszcze dostępne.
Przedsprzedaż umożliwia zamówienie produktu przed jego premierą.
Przedsprzedaż trwa do 30 dni od momentu umieszczenia produktu w sklepie.
W przedsprzedaży zamówić można produkty, których jeszcze nie ma fizycznie, a które są w trakcie produkcji lub których produkcja jest zaplanowana.
Termin dostępności towaru jest zawsze widoczny na stronie zamówienia, może on ulec zmianie z przyczyn niezależnych od DoWyra.
Zamówienie w przedsprzedaży zobowiązuje do odbioru zarezerwowanego towaru. Cena produktu zakupionego w przedsprzedaży jest niższa o 10% od ceny regularnej. Cena towaru może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od DoWyra.
Towar wysyłany jest bezpośrednio z magazynu DoWyra, na wskazany w trakcie składania zamówienia adres klienta. Zastrzegamy sobie prawo do możliwości anulowania zamówień przedsprzedażowych w przypadku niewystarczającej ilości zamówień.
Do wyprodukowania danego wzoru pościeli niezbędne jest min. 10 zamówień. W przypadku kiedy zamówień jest niewystarczająco, produkcja nie zostanie rozpoczęta.
Klient otrzymuje zwrot za zakupiony produkt niezwłocznie po poinformowaniu go o anulacji zamówienia.
Wszystkie zamówienia preorder są możliwe do zrealizowania tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty klienta na konta DoWyra

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2019.
Wszelkie uwagi i pytania można kierować na adres biuro@dowyra.com.